You Are Here: Home » Islamic sms » Yè Chötì Sèè Ibädät Bärä Sìlä Dè

Yè Chötì Sèè Ibädät Bärä Sìlä Dè Gì.
Gùlääb Kì Tärhä Ääp Kä Chèhrä Khìlä Dè Gì.
Mät Chörnä Käbhì”ALLAH”Kì Yääd Kö.
Nämäz Khùd Ääp Kö”ALLAH”Sè Milä Dè Gì….

Send This Sms To Mobile
Advertisment