You Are Here: Home » Islamic sms » Beshak Tum Allah Ke Siwa Jin Logon

Beshak Tum Allah Ke Siwa Jin Logon Ki Bandagi Karte Ho Woh Tumhare Rizq Par Koi Ikhtiyar Nahi Rakhte, Pas Apna Rizq Allah Ke Paas Talash Karo Aur Usi Ki Bandagi Karo Aur Usi Ka Shukar Ada Karo, Usi Ki Taraf Tum Ko Lotna Hai.

(Surat-ul-Ankaboot : 17)

Send This Sms To Mobile
Advertisment