You Are Here: Home » Eid mubarak sms » Bismillaahi Allaahu Akbar

Innee Waj-Jahtu Wajhiya Lilladhee Fataras-
Samaawaati Wal-Arda Haneefan Wa Maa Ana Minal-Mushrikeen
Inna Salaatee Wa Nusukee Wa Mahyaaya Wa Mamaatee Lillaahi Rabbil-?Aalameen ? Laa Shareeka Lahu Wa Bi Dhalika Umirtu Wa Ana Aw-Walul-Muslimeen.

Allaahumma Minka Wa Laka
Bismillaahi Allaahu Akbar

Send This Sms To Mobile
Advertisment